Iindidi zedatha yePython kunye noGuqulelo lohlobo

Isingeniso kwiindidi zedatha yePython kunye nendlela yokuguqula uhlobo.Iindidi zedatha yePython

Xa sisenza okanye sibhengeza izinto eziguquguqukayo kwiPython, izinto eziguquguqukayo zinokubamba iintlobo ezahlukeneyo zedatha.

IPython inezi ntlobo zeedatha zilandelayo:


  • iphe
  • int, ukudada, ubunzima
  • list, iTuple
  • yiyalela
  • setha
  • ibhool
  • Byte, yamva

Uhlobo lwesiqendu: str

I str Uhlobo lwedatha lusetyenziswa xa sifuna ukubhengeza umtya umahluko.

Umzekelo:


x = 'some string' y = str('another string')

Uhlobo lwamanani: int, ukudada, ubunzima

Xa sifuna ukwenza izinto eziguquguqukayo zamanani sisebenzisa int, float okanye complex.Umzekelo:

//int a = 5 b = int(5) //float c = 5.5 d = float(5.5) //complex e = 1j f = complex(1j)

Uhlobo lokulandelelana: uluhlu, isiXhobo

Ukwenza ulandelelwano lohlobo esizisebenzisayo list okanye tuple.

  • | list yingqokelela eyalelwe kwaye yatshintsha. Ivumela amalungu aphindwe kabini.
  • | tuple yingqokelela eyalelweyo nengaguquguqukiyo. Ivumela amalungu aphindwe kabini.

Umzekelo:


//list colors = ['red', 'green', 'blue'] colors_list = list(('red', 'green', 'blue')) //tuple fruits = ('apple', 'orange', 'banana') fruits_tuple = list(('apple', 'orange', 'banana'))

Uhlobo lweemephu: dict

Ukwenza imephu okanye isichazi-magama esisisebenzisa dict.

UKUYA Isichazi magama yingqokelela engenamda, eguqukayo kunye nesalathiso. Idatha zizibini zexabiso eliphambili.

Umzekelo:

people = {'name': 'John', 'age': '45'} people_dict = dict(name='John', age=45)

Cwangcisa uhlobo: set

| set yingqokelela engenamda kwaye engafakwanga isalathiso.


Ukwenza iseti, sisebenzisa set.

Umzekelo:

status_codes = {'200', '300', '400', '500'} status_codes = set(('200', '300', '400', '500'))

Uhlobo lweBoolean: bool

I bool igama eliphambili lisetyenziselwa ukwenza izinto eziguquguqukayo ngohlobo lwedatha ye-boolean.

is_valid = False valid = bool(is_valid)

Uhlobo lweBhinary: byte, bytearray

Iindidi zedatha yokubini zinokwenziwa ngolu hlobo lulandelayo:


//bytes a = b'some_text' b = bytes(5) //bytearray c = bytearray(3)

Ulufumana njani udidi loTshintsho

Ukufumana uhlobo lokwahluka sisongela okungafaniyo ngaphakathi type() umsebenzi.

Umzekelo:

colors = ['red', 'green', 'blue'] colors_list = list(('red', 'green', 'blue')) print(type(colors_list)) print(colors_list) fruits = ('apple', 'orange', 'banana') fruits_tuple = tuple(('apple', 'orange', 'banana')) print(type(fruits_tuple)) print(fruits_tuple)

Iziphumo:

['red', 'green', 'blue'] ('apple', 'orange', 'banana')

Uhlobo lwedatha yePython ukuGuqulwa

IPython ichaza imisebenzi yokuguqula uhlobo ukuguqula ngokuthe ngqo uhlobo lwedatha lube lolunye, oluluncedo kakhulu.


Apha ngezantsi kukho imizekelo:

Guqula ukusuka kwi-int ukuya kwi-float

x = 5 y = float(x) print(y)

Iziphumo:

5.0

Guqula ukusuka kwi-float uye kwi-int

x = 5.0 y = int(x) print(y)

Iziphumo:

5

Guqula ukusuka kumtya ukuya kuluhlu

s = 'devqa' t = list(s) print(t)

Iziphumo:

['d', 'e', 'v', 'q', 'a']

Guqula ukusuka kumtya ukuya kwisiXhobo

s = 'devqa' t = tuple(s) print(t)

Iziphumo:

('d', 'e', 'v', 'q', 'a')

Guqula ukusuka kumtya ukuseta

s = 'devqa' t = set(s) print(t)

Iziphumo:

{'d', 'e', 'a', 'v', 'q'}