I-Python Funda iFayile ye-CSV

Kule posi siza kujonga indlela yokufunda nokubhala iifayile ze-CSV kwiPython. Imizekelo isebenzisa imodyuli ye-CSV kunye neePandas.I-Python Funda ifayile ye-CSV usebenzisa iModyuli ye-CSV

Lo mzekelo wekhowudi ufunda ifayile enegama orders.csv kwaye ujikeleze idatha:

import csv f = open('orders.csv', 'rt') orders = csv.reader(f) for order in orders:
print(order) f.close()

Iziphumo zeodolo.csv:


['OrderID', 'CustomerID', 'OrderDate'] ['10248', '4', '10/02/2020'] ['10249', '2', '10/02/2020'] ['10250', '7', '10/02/2020']

Funda ifayile ye-CSV njengesichazi-magama

Sebenzisa DictReader indlela yomqolo ngamnye kwifayile ye-CSV imelwe njengomqolo kwisichazi-magama, kunye nentloko yekholamu iyeyona isitshixo.

import csv orders = csv.DictReader(open('orders.csv')) for order in orders:
print(order)

Iziphumo zeodolo.csv:


{'OrderID': '10248', 'CustomerID': '4', 'OrderDate': '10/02/2020'} {'OrderID': '10249', 'CustomerID': '2', 'OrderDate': '10/02/2020'} {'OrderID': '10250', 'CustomerID': '7', 'OrderDate': '10/02/2020'}

Funda ifayile ye-CSV usebenzisa iiPandas

Ukusebenzisa iPandas, kufuneka kuqala sifake ithala leencwadi lePandas.

Ukufakela, sebenzisa lo myalelo: pip3 install pandas.

import pandas orders = pandas.read_csv('orders.csv') print(orders)

Iziphumo zeodolo.csv:

OrderID CustomerID OrderDate 10248

4
10/02/2020 10249

2
10/02/2020 10250

7
10/02/2020


I-Python Bhala i-CSV usebenzisa iiPandas

from pandas import DataFrame import pandas as pd order = pd.DataFrame({'OrderID': ['10251', '10252', '10253'],'CustomerID': ['5', '1', '8'],'OrderDate': ['11/02/2020', '11/02/2020', '11/02/2020']}) order.to_csv('newOrders.csv', index=False)

Iziphumo zeNewOrders.csv:


OrderID,CustomerID,OrderDate 10251,5,11/02/2020 10252,1,11/02/2020 10253,8,11/02/2020

Faka idatha kwiFayile ye-CSV ekhoyo

Imowudi emiselweyo xa ubhalela kwifayile ye-csv ngu 'w'. Ukuba sifuna ukufaka idatha kwifayile esele ikho ye-CSV kufuneka sisebenzise imowudi ye-append, o.k.t. mode='a'

from pandas import DataFrame import pandas as pd order = pd.DataFrame({'OrderID': ['10254'],'CustomerID': ['3'],'OrderDate': ['11/02/2020']}) order.to_csv('newOrders.csv', mode='a', index=False, header=False)

Iziphumo zeNewOrders.csv:

OrderID,CustomerID,OrderDate 10251,5,11/02/2020 10252,1,11/02/2020 10253,8,11/02/2020 10254,3,11/02/2020

I-Python Bhala i-CSV usebenzisa iModyuli ye-CSV

QAPHELA Umqolo wokuqala usetyenziswa njengesihloko sekholamu

import csv with open('orders.csv', 'w', newline='') as file:
order = csv.writer(file)
order.writerow(['OrderID', 'CustomerID', 'OrderDate'])
order.writerow(['10251', '6', '11/02/2020'])
order.writerow(['10252', '9', '11/02/2020'])
order.writerow(['10253', '5', '11/02/2020'])

Iziphumo zeodolo.csv:


OrderID,CustomerID,OrderDate 10251,6,11/02/2020 10252,9,11/02/2020 10253,5,11/02/2020

Ukuba ufuna ukufaka kwifayile esele ikhona ye-csv usebenzisa imodyuli ye-csv, kuya kufuneka udlule 'a' Ipharamitha kwi open() indlela. Kuya kufuneka weqe 'izihloko'.

Umzekelo:

with open('orders.csv', 'a', newline='') as file:
order = csv.writer(file)
order.writerow(['10251', '6', '11/02/2020'])


Bhala ifayile ye-CSV ngeDictWriter

Sinokusebenzisa kwakhona DictWriter indlela ye csv iklasi yokwenza kunye nokubhala ifayile ye-CSV.

import csv with open('orders.csv', 'w', newline='') as file:
fieldnames = ['OrderID', 'CustomerID', 'OrderDate']
order = csv.DictWriter(file, fieldnames=fieldnames)
order.writeheader()
order.writerow({'OrderID': '10251', 'CustomerID': 7, 'OrderDate': '11/02/2020'})
order.writerow({'OrderID': '10252', 'CustomerID': 3, 'OrderDate': '11/02/2020'})
order.writerow({'OrderID': '10253', 'CustomerID': 1, 'OrderDate': '11/02/2020'})

Iziphumo zeodolo.csv:


OrderID,CustomerID,OrderDate 10251,7,11/02/2020 10252,3,11/02/2020 10253,1,11/02/2020