IPython Tuples

KwiPython, isiQokelelo yingqokelela eyiyo iyalelwe kwaye engaguqukiyo . Oko kuthetha ukuba asinakongeza okanye sisuse izinto kwisiXhobo.

Senza iziqwengana sisebenzisa ipeyinti () kunye nekoma enye ( , ).

Iimpuphu zinokufakwa kwisalathiso kwaye zisikwe njengoluhlu, ngaphandle kokuba isiphumo sesilayidi naso siyakuba sisiXhobo.
Uyenza njani iTuple

colorsTuple = ('red', 'green', 'blue') print(colorsTuple)

Iziphumo:

('red', 'green', 'blue')

Ukwenza isiQinisekiso esineNye kuphela into

Iziqwengana zifuna ikoma enye, ke ukwenza iTuple enento enye kuphela, ukongeza ikoma emva kwento. Umzekelo:


colorsTuple = ('red',)

Ungazifumana njani izinto zesiXhobo

Singafikelela kwizinto zeTuple ngokubhekisa kwinani lesalathiso:colorsTuple = ('red', 'green', 'blue') print(colorsTuple[2])

Iziphumo:

blue

Ukufikelela kuLuhlu lweZinto (usikiwe)

Singachaza uluhlu lwezinto ezivela kwisiXeko ngokuchaza isalathiso sokuqala kunye nesalathiso sokuphela. Sisebenzisa : umqhubi.

Phawula:Ixabiso lokubuya liza kuba sisiXhobo ngezinto ezichaziweyo. colorsTuple = ('red', 'green', 'blue', 'yellow', 'orange', 'white') print(colorsTuple[1:4])

Iziphumo:


('green', 'blue', 'yellow')

Isalathiso esingalunganga

Singafikelela kwizinto kwiTuple ukusuka esiphelweni ngokuchaza ixabiso lesalathiso esibi. Umzekelo -1 Kuthetha into yokugqibela kunye -2 kuthetha into yesibini yokugqibela.

colorsTuple = ('red', 'green', 'blue', 'yellow', 'orange', 'white') print(colorsTuple[-2])

Iziphumo:

orange

Indlela yokuLawula ngesiTayile

Singavula ngesiXhobo sisebenzisa for loop.

colorsTuple = ('red', 'green', 'blue', 'orange') for c in colorsTuple:
print(c)

Iziphumo:


red green blue orange

Ungasicima njani isiTayile

Ukucima isiTayile ngokupheleleyo, sebenzisa del igama elingundoqo

colorsTuple = ('red', 'green', 'blue', 'orange') del colorsTuple print(colorsTuple)

Iziphumo

Traceback (most recent call last): File 'pythonTuples.py', line 98, in
print(colorsTuple) NameError: name 'colorsTuple' is not defined


Ufumana njani ubude beSiqendu

Ungabufumana ubude beTuple ngokubiza len() umsebenzi, o.k.t.

colorsTuple = ('red', 'green', 'blue', 'orange') print(len(colorsTuple))

Iziphumo:


4

Bala inani lezinto ezichaziweyo

Singasebenzisa count() sebenza kumaqhula ukufumana inani leziganeko zento echaziweyo kwisiXhobo. Umzekelo:

colorsTuple = ('red', 'green', 'blue', 'orange', 'red') print(colorsTuple.count('red'))

Iziphumo:

2

Indlela yokudibanisa iziTayile ezimbini kunye

Eyona ndlela ilula yokudibanisa izihlandlo ezibini kukusebenzisa + umqhubi. Umzekelo:

colorsTuple = ('red', 'green', 'blue', 'orange') numbersTuple = (1, 2, 3, 4) numbersAndColors = colorsTuple + numbersTuple print(numbersAndColors)

Iziphumo:


('red', 'green', 'blue', 'orange', 1, 2, 3, 4)