Kutheni abaphathi be-QA bengafuneki kwiiprojekthi ze-Agile

Kweli nqaku ndicacisa indlela indima yendabuko 'yoMphathi we-QA' eguquke ngayo kwaye iye yangasafuneki kwaye kutheni uninzi luziva lusoyikiswa ngendima yomsebenzi wabo wexesha elizayo njengoMphathi weQA.

Indima noxanduva lwabaphathi beQA lutshintshile kakhulu kule minyaka imbalwa idlulileyo, ikakhulu ngenxa yemibutho emininzi eya kwiindlela zokuphucula i-agile apho kukho amaqela asebenza kunye ukuhambisa iinjongo zeshishini.

Uninzi lwabaphathi beQA bahlala beziva bedidekile ngendima yabo kwaye baziva bengekho ndawo xa bebekwe kwimeko ye-agile, ngakumbi xa bebephethe ukulawula iqela lokuvavanya kunye nokuchaza iinkqubo zeQA zombutho.




Abaphathi beQA kwiiProjekthi ze-Agile

Apha ngezantsi zezinye zezizathu zokuba umphathi we-QA kwiprojekthi ye-agile engadingeki ukulawula abavavanyi kunye nomzamo wovavanyo.

Akukho Sebe lovavanyo

Kuseto olufanelekileyo lwe-agile, akukho nto ithi 'iSebe lokuVavanya', apho iqela labavavanyi lihleli kunye, ngesiqhelo kude kubaphuhlisi kwaye lilawulwa liKhokelo loVavanyo okanye uMlawuli woVavanyo.


Kwimeko engaginyisi mathe, kuncinci kakhulu ukugxininisa kumaxwebhu anzima anje ngeeplani zovavanyo ezineenkcukacha ezihlala zingumsebenzi woMphathi weQA ukubhala la maxwebhu ngeendlela zesiko.



KwiScrum, eyindlela edumileyo yokuphucula i-agile, kukho iindima ezintathu eziphambili:

 • Umnini weMveliso
 • Iskram Master
 • Iqela leskram

Iqela leSkram liyazilawula kwaye lenziwe ngabaphuhlisi, abayili kunye nabavavanyi. Iqela leSkram ngokwalo linoxanduva lokuhambisa isoftware ekumgangatho ophezulu.

Akukho xanduva

Zihambile iintsuku xa uMphathi we-QA ebenoxanduva lokuphendula xa bekukho isiphene esivelileyo kwimveliso. Kwi-Agile, wonke umntu uyaphendula kwaye umgangatho luxanduva lomntu wonke.


Xa isiganeko sokuvelisa sidibana, wonke umntu uyahlangana ukuze abone okungahambanga kakuhle kunye nendlela enokuthintelwa ngayo kwixa elizayo.

Akukho ndawo yoMphathi we-QA kwi-Agile kuba ngokungathanga ngqo ithatha uxanduva lweqela kwiQA esisesona sizathu sokuba kutheni amaqela eSkram alungileyo ehambisa umgangatho ophezulu kakhulu. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba i-QA kwaye ke kuvavanywa, yinxalenye yendalo yeendlela zokuphucula i-Agile.

Akukho Mlawuli wemihla ngemihla wabavavanyi

Kwi-Agile, izinto eziphambili ngokubaluleka kwezeshishini zitshintsha rhoqo kwaye iQela leSkram kufuneka lilungiselele ukutshintsha kwezinto eziphambili. Kuphantse kube yinto engenakwenzeka ukugcina lonke utshintsho ingakumbi xa kukho iiQela zeScrum ezininzi kumbutho omkhulu.

Njengoko uStephen Janaway ekhankanya kwibhlog yakhe kwi ' Ukuphela kweNdlela yaBaphathi boVavanyo? '


Ukuba ngumphathi wovavanyo kwimeko ye-Agile kunokuba yedwa ngamanye amaxesha, ngakumbi xa isebe likhulu, kwaye inani lamaqela e-agile likhulu. Ifuna ukubanakho ukulungelelanisa ulwazi oluninzi, izinto eziphambili ngokubaluleka kunye nemisebenzi, kwiindawo ezininzi. Ulawulo lwabachaphazelekayo nefuthe ziyeyona nto iphambili. Ukutshintsha komxholo kuza ngokomgangatho. Rhoqo akubi mnandi kakhulu.

Uvavanyo lomphuhlisi

Kumaqela e-Agile, abaphuhlisi bayakhuthazwa ukuba bavavanye ikhowudi yabo kwaye babhale uvavanyo olwaneleyo nolusebenzayo lokuqinisekisa ukuba ikhowudi entsha ayinazo iimpazamo ezibonakalayo kwaye waziswe ngokukhawuleza nje ukuba into yaphulwe.






Iziseko zeDevOps kunye neeConcepts

#iidrop

Xa sinesiseko esomeleleyo seemvavanyo ezilungileyo zecandelo esinokuxhomekeka kuzo, isusa uxanduva lwabavavanyi ekufuneka bevavanye iimpazamo ezibonakalayo; Endaweni yoko, banokugxila ngakumbi kuvavanyo lokuhlola kwaye bancedise nge-UAT engadingi kucwangciswa kubanzi kunye namaxwebhu.



Abaphathi beQA abaguqulela kwiindlela ezi-Agile zokuSebenza

Ke, abaphathi beQA bangaguqukela njani kwiindlela ezi-agile zokusebenza kunye noncedo kwiiprojekthi ze-agile?


Nangona indima yesiqhelo kunye noxanduva loMlawuli weQA kusenokungabonakali njengeyimfuneko kwimeko ye-Agile, kukho iindawo ezithile apho abaphathi be-QA banokongeza ixabiso.

Umphathi we-QA kwi-Agile kufuneka abe ngumvavanyi onamava ukuze akwazi ukunika iingcebiso kwiimeko ezinzima. Kuya kufuneka bazi ukuba uvavanyo lungena njani kwiprojekthi ye-agile.

Amanqaku agutyungelwe kwiposti yebhlog Umphathi wovavanyo kwi-Agile NguKatrina Clokie (aka Katrina uMvavanyi) unika isishwankathelo sendima entsha yoMphathi weQA kwiAgile:

 • Ukuququzelelwa konxibelelwano phakathi kwamaqela kwiiprojekthi ezininzi ze-agile ngaphakathi kwintlangano
 • Ukunikezela ngombono ohlanganisiweyo wovavanyo kubaphathi abakwinqanaba eliphezulu
 • Inkxaso yobuqu, ukucebisa, kunye nophuhliso lobuchule kubavavanyi
 • Ukuba yindawo yokunyuka kwabavavanyi
 • Ukwenza uhlahlo-lwabiwo mali okanye ukuqikelela ukuvavanywa njengenkonzo exhomekeke kwinkqubo yombutho

Eminye imimandla apho abaphathi be-QA kwi-Agile banokongeza ixabiso zezi:


 • Yiba ngummeli weQA kumbutho wonke
 • Ukufunyanwa kwabasebenzi be-QAs kunye neeNjineli eziZenzekelayo
 • Ukubonelela ngobuchule bobugcisa, umz. ukusetyenziswa ngokufanelekileyo kweendlela zovavanyo kwiimeko ezifanelekileyo
 • Ukuqinisekisa amaqela (Amaqela eSkram) aphumeze kwaye alandele ezona ndlela zilungileyo zokuthintela iziphene


Isiphelo

Ukushwankathela, indima yoMphathi we-QA kwi-Agile ngakumbi yinkxaso, uqeqesho, ukuququzelela nokuthetha-thethana nezinye ii-QAs kunye namanye amalungu eqela kunye nokuqinisekisa ukuba ezona ndlela zilungileyo ze-QA zimiselwe kwaye umgangatho ubhakwa kwasekuqaleni.